dimarts, 15 d’abril de 2008

SERRA CABRERA


Al Nord-Oest de Saix, i separada per una canal de la serra de Salines, forma un parell d´aliniacions curtes i enlairades de roca viva, sobre els pinars de repoblació d´El Plano. La seua major altitud és de 869 metres.