dimarts, 15 d’abril de 2008

COLÒNIA DE SANTA EULÀLIA


Igual que la de la serra de Salines, la Colònia de Santa Eulàlia fou un intent de posar terrenys agrícoles en mans dels més desfavorits. Ara, les cases que romanen dempeus són utilitzades com a segones residències. A la foto apareix la fàbrica de farina.